♥ משלוחים לכל פינה בארץ ובעולם ♥
הזמנות לסופ"ש מתקבלות עד חמישי ב10:00 בבוקר
מינימום הזמנה למשלוח 200 ש"ח
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש


תנאי שימוש באתר האינטרנט של – "קופסא מהשוק בע"מ"
:

 1. הצהרה כללית/ תנאי שימוש באתר האינטרנט
  1. אתר האינטרנט www.mamadiali.co.il עם כל התוכן הקשור אליו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו, כל כתובות הדוא"ל וכל תוכנת וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר, והשירותים המוצעים בו, השירותים הניתנים בו, התכנים או כל מידע אחר, לרבות עיצוב האתר, עמודיו פרסומיו וממשקיו, אפליקציות סלולר (אם קיימות) ושירותים נלווים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש או עשויה להתקיים זכות קניין כלשהי (יכונו ביחד להלן: "אתר האינטרנט"), הינו אתר אינטרנט אשר בבעלות "קופסא מהשוק בע"מ" , ח.פ. 516320520, שכתובתה : אגריפס 28 ירושלים (להלן" :בעלת האתר").
  1. תנאי השימוש (להלן: "תנאי שימוש" או "תנאים") נועדו על מנת ליידעך אודות זכויותייך וחובותייך במהלך כל שימוש שיבוצע על ידך באתר האינטרנט ו/או בעת רכישת מוצרים ושירותי בעל האתר ו/או כל שירות שיוצע על ידי בעל האתר ככל שיוצע (להלן: "מוצרים"). כל שימוש שיעשה על ידך באתר האינטרנט ו/או רכישה של כל מוצר שהוא על ידך מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלו, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט או לרכוש את המוצרים.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  1. בעלת האתר רשאית, מעת לעת, ושומרת לעצמה את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את אתר האינטרנט ו/או תנאי שימוש אלו בכל רגע נתון. בכל מקרה שבו בעלת האתר תתאים, תגביל, תשנה או תחליף את אתר האינטרנט או את תנאי השימוש בו, המשך שימושך באתר ייחשב כהסכמה מלאה מצדך להתאמה , להגבלה, לשינוי או להחלפה שיבוצעו בו. היה וישונו תנאי שימוש אלו וביצעת כבר הזמנה מבעל האתר, תנאים מתוקנים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר בוצעה על ידך בטרם פרסום התנאים המתוקנים באתר. באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלו על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם.
  1. רכישת המוצרים דרך אתר האינטרנט הינה לבני 18 ומעלה. הינך מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 ומעלה. אנא קרא בעיון תנאי שימוש אלו כדי להבטיח שהינך מבין את כל תנאיו ושימושך בו מהווה אישור וראיה מכרעת לכל האמור לעיל.

 2. כשירות, הצהרה לגבי בטיחות
  1. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם בינך ובין בעלת האתר. עליך לקרוא תנאים אלו ולהסכים להם בטרם שימוש באתר האינטרנט .אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו ו/או אם אינך כשיר על פי דין, אנא הימנע מלהשתמש באתר האינטרנט.
  1. יודגש שוב כי כל שימוש בחשבון דרך אתר האינטרנט על ידי מי שטרם מלאו לו 18 שנה אסור ומהווה הפרה של תנאים אלו ושימושך בו מהווה אישור וראיה מכרעת לכל האמור לעיל.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה, להקפיא, להשבית, לבטל ו/או למחוק את חשבונך מכל סיבה שהיא. במקרה שבו החשבון שלך מוקפא, מושבת, מבוטל או נמחק, האפשרות היחידה שבידך היא לבקש החזרה של חשבונך על ידי יצירת קשר עם בעלת האתר דרך טופס יצירת קשר יעודי.

הזמנת מוצרים למשלוח בישראל

הזמנת מוצרים למשלוח אל מחוץ לישראל – קטגורית  Box from Jerusalem באתר

"איסוף עצמי"

7.13.1 דוא"ל לכתובת [email protected].

7.13.2  בטלפון מספר 050-7875684.

איסוף עצמי במשרדי מפעילת האתר, שברח' אגריפס 28 בירושלים, תתאפשר בתיאום מראש בלבד, כאמור לעיל, ולכל הפחות בחלוף  24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

מנוי שנתי – "Box from Jerusalem"

8.1.1    באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected].

8.1.3      בשיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שמפעיל בעל האתר שמספרו 050-7875684.

ביטול מנוי שנתי – "Box from Jerusalem" – תנאים מיוחדים והגבלות

9.1.1    באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected].

9.1.2      בשיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שמפעילה בעלת האתר שמספרו 050-7875684.

תנאי ביטול

 
    

מכירה חוזרת של מוצרים או שימוש אסור אחר

 1. הינך מתחייב שלא למכור, להפיץ או להעמיד לרשות אחרים, או להשתמש או לנצל בצורה אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא אם בתשלום ואם בהיעדרו (לרבות אך לא רק, בתחרויות, בהגרלות ו/או בתחרויות פרסים) כל חלק שהוא של המוצרים שנרכשו מאתר האינטרנט או שהושגו בצורה אחרת מבעלת האתר או מנציג של הבעלת האתר, ללא אישור מראש ובכתב מנציג מורשה של בעלת האתר.
 1. סיורים:

סיור פתוח:

 1. התחנות בסיור משתנות בהתאם לעונות השנה, ליום בשבוע, לשעה ולמצב השוק.
 1. לא ניתן להתאים את הסיור לרגישויות אוכל ספציפיות.
 1. התחנות בסיור כשרות- לא כל התחנות בעלות תעודת כשרות מטעם הרבנות.
 1. אין אפשרות להתאים את הסיור לאלרגיות. כל הגבלה של אוכל בגלל רגישות לאלרגיה אינה באחריותנו.
 1. התחנות בסיור מתחילות ממזון חלבי ממשיכות למזון פרווה ומסתיימות במזון בשרי.

      תנאי ביטול סיורים – סיור פתוח:

 1. עד שבוע ימים, מיום הסיור – ללא עלות כלשהי. ביטול שלאחר המועד של שבוע ימים לפני הסיור, יגבו דמי ביטול סך 50% מהתשלום המלא.
 1. שימוש באתר על פי דין; פיצוי ושיפוי
  1. הנך מצהיר, כי לא תשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של בעלת האתר על פי כל דין ו/או הסכם, במקרים בהם בעלת האתר תחשוש כי שימוש של משתמש באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, בעלת האתר רשאית (אך לא חייבת) להתחקות אחר השימוש אותו יעשה באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר בעלת האתר תמצא לנכון. המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי לפרסם ו/או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושו באתר.
  1. הינך מתחייב כי כל שימוש שיעשה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך בכל מוצר של בעלת האתר יהא בהתאם להוראות כל דין, לרבות אך לא רק, החוקים והתקנות, כפי שיתוקנו ויותקנו מעת לעת, הקשורים לשימוש במוצרים, למכירה, לשיווק, לפרסום ו/או לצורות אחרות של קידום מכירות.
  1. הינך מתחייב לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק שייגרם על ידך לבעלת האתר ו/או לחברות קשורות ו/או למי מטעמן, ופוטר את בעלת האתר ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לרבות, אך לא רק, מנהלים, עובדים, קבלנים ו/או נושאי משרה בהם, מפני כל תביעה, חבות, נזק, הפסד, חובה, עלות, חוב, הוצאה, לרבות הוצאות, שכר טרחה והוצאות שמקורם בקנסות ו/או פעולות אכיפה הנובעות או קשורות ל:
   1. שימושך או גישתך לכל מוצר של בעלת האתר או לאתר אינטרנט זה, לרבות כל הנתונים והתכנים שנשלחו או התקבלו על ידך;
   1. הפרת כל אחד מן התנאים האלו על ידך, לרבות אך לא רק, הפרה מצדך של הצהרות ואחריות או חובות.
  1. הפרה של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות של פרטיות או זכויות קניין רוחני.
  1. הפרה מצדך של הוראת דין לרבות כל חוק, כלל או תקנה.
  1. כל תוכן הנשלח דרך חשבונך, לרבות מידע מטעה, כוזב או לא מדויק או פוגעני.
  1. התנהגות זדונית מצדך.
  1. כל גישה ושימוש של צד אחר באתר האינטרנט תחת שם המשתמש או הסיסמא שלך, או קוד אבטחה רלוונטי אחר שלך.
 1. קישורים לצדדים שלישיים
  1. 13.1.     אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. בכפוף להוראות הדין החל, בעלת האתר אינה אחראית לתכנים בקישורים אלו.
  1. כניסתך לאתרי אינטרנט אלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים היא באחריותך בלבד.  יובהר כי תנאי שימוש שונים עשויים לחול על כל אתר אינטרנט של צד שלישי .
 1. הצהרת הפרטיות

למידע נוסף כיצד אנו משתמשים ומגנים על המידע האישי שלך שמסרת דרך אתר האינטרנט שלנו, ניתן לעיון במדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט. לתשומת לבך בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה בכל עת.

 1. הדין החל, סמכות שיפוט
  1. תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ומפורשים לפיהם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין.
  1. בתי המשפט במחוז ירושלים ישמשו כסמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלו או הקשור אליהם. הינך מסכים לא להגיש תביעה לסמכות שיפוט אחרת והינך מסכים במפורש לוותר על כל הערעורים בפני סמכויות שיפוט אלו .
  1. הינך מסכים שכל עילת תביעה שתעמוד לזכותך הנובעת מתנאי שימוש אלו או משימושך באתר האינטרנט ו/או כל עילה שקשורה אליהם, תובא על ידך בסמוך ובתכוף לאחר קרות העילה, בכפוף להגבלות הקבועות בדין – ולא, מוסכם על ידך כי כל עילת תביעה שתעמוד לזכותך נגד בעלת האתר תבוטל לצמיתות.

אחריות וויתור על תביעות

 1. הינך מסכים בזאת לאמור להלן, עד למידה המרבית המותרת בחוק:

  1. לוותר על כל תביעותיך בהווה או בעתיד נגד בעלת האתר או נגד מי מטעמה לרבות, אך לא רק, כל אחד ממשווקיה ו/או ספקיה, הנובעות משימוש באתר האינטרנט וממוצרי בעלת האתר;
  1. לפטור את בעלת האתר ו/ או כל אחד ממשווקיה ו/או מספקיה ו/או מי מטעמם מכל חבות על כל הפסד, נזק, פגיעה ו/או הוצאה כספית שתחול עליך ו/או על כל מי מטעמך אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר האינטרנט ו/או המוצרים, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או הפרת החוזה מצד בעלת האתר, בתוכן המוצג באתר האינטרנט או של כל מוצר. מוסכם כי במקרה של מוות או נבצרות, תנאים אלו יחולו ויחייבו את יורשיך, קרובי משפחתך, אפוטרופוסיך, מנהלי עיזבונך, מותביך ונציגיך .אתה ובעלת האתר מסכימים כי עשויות להתגלות בעתיד תביעות ועובדות נוספות או שונות מאלו שידועות עתה או מאלו שכל אחד מן הצדדים האמין בקיומן,  על אף האמור הינך מסכים לוותר על כל תביעותיך בהווה או בעתיד נגד בעלת האתר ו/או מטעמה, לרבות אך לא רק, חברה בבעלותה ו/או בשליטתה של בעלת האתר, חברות בת ,חברות אם או כל חברה קשורה אליה, שלוחותיה, משקיעיה , סניפיה או גורמים הקשורים אליה או הפועלים עבורה ו/או מטעמה ו/או בשמה לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – נגד המנהלים, הספקים, העובדים, בעלי המניות, השותפים, היועצים, הסוכנים, עורכי הדין.
 1. סימני מסחר וזכויות יוצרים
  1. אתר האינטרנט מציג סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, מוצרים, מארזים,  תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים שהינם רכושם של הבלעדי של בעלת האתר ו/או חברות קשורות ו/או מעניקי הרישיונות שלה ו/או מי מטעמן. אתר אינטרנט זה עשוי להכיל גם סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים של צדדים שלישיים אחרים. כל אותם סמלים מסחריים, סימני שירות, סמלילים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים הם רכושם של בעליהם, והינך מסכים לא להשתמש בהם בכל צורה שהיא ללא אישור מראש ובכתב מהבעלים הרלוונטי .אתר אינטרנט זה וכל תוכנו מוגנים בזכויות יוצרים, בסמלים מסחריים ובחוקים אחרים של ישראל, ארה"ב ומדינות אחרות.
  1. שימוש בחומר מאתר אינטרנט זה – כל התכנים באתר אינטרנט זה, לרבות אך לא רק, טקסטים, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, מרכיבי מוזיקה, וידאו, עבודות אודיו-ויזואליות ונתונים המצויים באתר אינטרנט זה (להלן: "חומר"),  הינם רכושם ובבעלותם של בעלת האתר או של מעניקי הרישיונות שלה, ומוגנים בדיני קניין רוחני ואחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או חוקים אחרים.  הינך מודע לך ומצהיר במפורש כי ידוע לך שאסור לך לעשות בהם כל שימוש ו/או כל פעולה מכל מין וסוג שהוא, לרבות בין היתר:: שכפול, העתקה ,שינוי, הצגה, התאמה, פרסום, תרגום, ביצוע בפומבי, העמדה לרשות הציבור, העברה, שידור, הפצה, מתן רישיון, מכירה ,יצירת עבודות נגזרות של החומר, או הענקתו במתנה, במלואו או בחלקו.
  1. שימושך באתר אינטרנט זה הוא על אחריותך הבלעדית.

 החומר באתר אינטרנט זה ניתן כמות שהוא  ("as is") ובהתאם לזמינותו .("as available")  אף על פי שבעלת האתר עושה את כל המאמצים המתקבלים על הדעת להבטיח כי תוכן האתר מעודכן ומתוקן,  בעלת האתר אינה ערבה לדיוק של כל תוכן שהוא. החומר הכלול באתר אינטרנט זה עשוי להכיל אי דיוקים וטעויות הקלדה. הינך מסכים לכך שבעלת האתר אינה מחויבת להציג תוכן שנמסר לאתר האינטרנט על ידך או על ידי אחרים,  ואינה אחראית על תוכן זה .בעלת האתר  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לסרב לפרסם או לערוך תוכן שנשלח לה. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן מכל סיבה שהיא,  אולם אינה אחראית לכל כשל או עיכוב בהסרת תוכן זה.  שינויים מוכנסים מעת לעת באתר האינטרנט ועשויים להתבצע בכל עת. הורדת כל חומר שהוא מאתר אינטרנט זה על ידך נתונה לשיקול דעתך והיא על אחריותך בלבד.  הינך נושא באחריות בלעדית לכל נזק שנגרם למערכת המחשב שלך או לנתוניך כתוצאה מהורדת חומר זה.

 1. הגבלת אחריות
  1. מוצרי הבעלת האתר כמו גם אתר אינטרנט זה מסופקים כמות שהם ("as is") ובהתאם לזמינותם ("as available")  שימוש בהם הוא באחריותך בלבד.
  1. בעלת האתר ו/או כל חברה בבעלותה ו/או בשליטתה, חברות בנות, חברות אם, מעניקי הרישיונות שלה ו/או מי מטעמם אינם אחראים כדלקמן:
   1. לכך שהתוכן או המידע באתר האינטרנט הינו המידע שלם,  מדויק, הולם, אמין, שימושי, מתוזמן או נכון.
   1. לכך שהמוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה יעמדו בדרישותיך.
   1. לכך ששירותי האתר יהיו זמינים בכל זמן או מקום נתון, יינתנו כסדרם ללא הפרעות או יהיו מאובטחים.
   1. לכך שאתר אינטרנט זה, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
  1. כל תוכן שיורד או יושג על ידך בצורה אחרת על ידי שימושך באתר האינטרנט – הינו באחריותך בלבד. בעלת האתר אינה ערב,  תומכת, מתחייבת או נוטלת אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך השירות או כל אתר אינטרנט או שירות המקושרים בהיפר-קישור ו- בעלת האתר לא תהיה צד או אחראית בכל צורה שהיא בכל עסקה שנערכת בינך ובין ספקים צד ג'  של המוצרים או השירותים.
  1. ככל וסעיף מבין סעיפי הגבלת אחריות מסוים סותר את הוראות הדין, ייתכן כי הסעיף כאמור עשוי שלא לחול עליך.
 2. שונות
  1. אפשרות הפרדה : מונח או הוראה בתנאים אלו שיתגלו כבלתי תקפים או כבלתי ניתנים לאכיפה יוסרו מתנאי שימוש אלו ולא ישפיעו על תוקפן או אפשרות האכיפה של יתר תנאי השימוש.
  1. 19.2.     הסבה:  תנאים אלו, וכל זכות או רישיון המוענקים בזאת, לא יועברו או יוקצו או יוסבו על ידך, אך יכולים להיות מוסבים על ידי בעלת האתר ללא הגבלה. עם זאת, כל זכות שהיא המושגת על ידך בטרם הסבה זו לא תושפע מכך. כל העברה או הסבה שבוצעו תוך הפרת האמור בזאת ייחשבו לחסרי תוקף.
  1. אף ויתור מצד בעלת האתר על כל הפרה שהיא של הסכם זה לא ייחשב תקף, אלא אם הוא ניתן על ידי בעלת האתר בכתב.
  1. הינך מסכים לכך שתנאי השימוש, השירות, מדיניות הפרטיות והאחריות שלנו הנכללים במסמך זה בדרך של הפניה מהווים הסכמה מלאה בינך ובין בעלת האתר באשר לאתר האינטרנט ויחסיך עם  בעלת האתר ולכך שלא יהיו הבנות ,הסכמים והצהרות נוספים בהתייחס לאתר האינטרנט שאינם מפורטים בתנאי שימוש אלו.
  1. כל הודעה הנדרשת או מותרת בכפוף לתנאי שימוש אלו תישלח בכתב, דרך דואר רגיל או דואר אלקטרוני של בעלת האתר.

הוסיפו לקופסא:

לחצו על הלב כדי להוסיף את הפריט

דילוג לתוכן